Η αρχαιολογία του Μινωϊκού και Μυκηναϊκού πολιτισμού

Εξιστορεί, με βάση κυρἰως τα αρχαιολογικά ευρήματα, τους δυο αυτούς πολιτισμούς που είναι συγγενικοί και αλληλοδιάδοχοι, και αλληλοεπικαλύπτονται στη μεταβατική μεταξύ τους περίοδο. Ύστερα από μια σύντομη επισκόπηση με αναφορές σε ζητήματα προέλευσης των δύο πολιτισμών, θα γίνει συγκριτική περιγραφή και συναφής ερμηνεία προέλευσης, εναλλαγής και διαδοχής αρχαιολογικών φαινομένων και συναφών θεσμών, όπως η οικονομία, τάφοι και ταφές, «παλάτια», τεχνική και τέχνη, εμπόριο, γραφή, θρησκεία, επικοινωνίες, εξωτερικές σχέσεις, Όμηρος και Τρωικός και άλλοι πόλεμοι, κοινωνικά και πολιτικά συστήματα, και θεωρίες παρακμής και πτώσεώς τους.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Αρχαιολογία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΥΕΕ11
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.