Ο Ελληνιστικός Κόσμος

Το μάθημα, μετά από μια παρουσίαση των πρωτογενών πηγών και του βασικού χρονολογικού πλαισίου της ελληνιστικής περιόδου (323 – 31 π.Χ.), εξετάζει τις δεσπόζουσες πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες συμπεριλαμβανομένων των θετικών επιστημών, της φιλοσοφίας και της τέχνης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/ φοιτήτρια θα είναι σε θέση να κατανοεί τη φύση των πρωτογενών πηγών και την διαφορά τους από αυτές της κλασικής εποχής, αλλά και τις κύριες αλλαγές που υπέστη ο μετα-κλασικός ελληνικός κόσμος, που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στη θέσπιση καινούργιων διοικητικών και πολιτικών δομών και την ένταξη στην ελληνική αντίληψη μη ελληνικών μονάδων και πολιτισμικών στοιχείων.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Διδάσκων: 
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΣΤΥΙ1
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.