Ελληνικά κείμενα της Βυζαντινής και Οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται ελληνικά κείμενα της βυζαντινής και τις οθωμανικής περιόδου που έχουν επιλεγεί από το διδάσκοντα ως κατάλληλα για διδακτική αξιοποίηση στα πλαίσια της διδασκαλίας της Βυζαντινής Ιστορίας και της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού. Σκοπός είναι να καλλιεργηθεί στους φοιτητές η δυνατότητα να προσεγγίζουν τις γραπτές πηγές και να καθορίζουν τι μπορεί να αξιοποιηθεί για διδακτική χρήση. Επίσης, να προχωρούν στη διδακτική αξιοποίηση των ανωτέρω κειμένων μέσα από ομάδες εργασίες στις οποίες θα ενταχθούν όλοι οι φοιτητές και θα συντάξουν εργασίες που θα περιλαμβάνουν σχέδια μαθήματος για τη διδασκαλία σχετικής ενότητας από τα διδακτικά εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό το 1/3 των ωρών διδασκαλίας θα διατίθεται για μικροδιδασκαλίες, παρακολουθήσεις δειγματικών διδασκαλιών, πρακτικές ασκήσεις φοιτητών σε σχολεία. Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με βάση την εργασία και την πρακτική εφαρμογή της, όπως διευκρινίζεται παραπάνω. Λόγω του χαρακτήρα του μαθήματος οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί δεν θα ξεπερνούν τον αριθμό των 30 και η παρακολούθηση θα είναι υποχρεωτικ

Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1505
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 7ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 50 φοιτητές.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.