Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη

Το μάθημα αυτό εξετάζει την εξέλιξη, το αντικείμενο, το πεδίο και την έρευνα στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έρθουν σε επαφή με κεντρικές έννοιες της Παιδαγωγικής (αγωγή, μόρφωση, παιδεία, εκπαίδευση, αυτομόρφωση, διδασκαλία, μάθηση, κατάρτιση). Ακόμη, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν ζητήματα, όπως: η αυτονομία, η μεθοδολογία και οι κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Σημαντικό θέμα προς διερεύνηση αποτελεί η διεπιστημονικότητα, η σχέση δηλαδή της Παιδαγωγικής με συναφείς επιστήμες. Θα παρουσιαστεί, επίσης, και θα σχολιαστεί κριτικά το αντικείμενο/τα αντικείμενα της Παιδαγωγικής, όπως και οι αντίστοιχες μέθοδοι παιδαγωγικής έρευνας (ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να προβληματιστούν για ζητήματα που σχετίζονται με τη θεμελίωση της Παιδαγωγικής Επιστήμης και την εξέλιξή της στους νεότερους χρόνους (Κίνημα Νέας Αγωγής, Αντιαυταρχική Αγωγή, Μια Κοινωνία Χωρίς Σχολεία, Μαρξιστική-Κριτική Παιδαγωγική, Αντιπαιδαγωγική). Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, θα παρουσιαστούν οι δύο βασικοί συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: ο/η εκπαιδευτικός, ο μαθητής/η μαθήτρια και οι φορείς κοινωνικοποίησης και επίδρασης (οικογένεια, σχολείο, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξωσχολικοί φορείς κοινωνικοποίησης, εκπαίδευση ενηλίκων, φορείς τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης). Θα συζητηθούν, τέλος, σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με την Παιδαγωγική, κυρίως, σε περιόδους κρίσης (π.χ. Εκπαιδευτική Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση για την Ειρήνη, Διαπολιτισμική Παιδαγωγική-Μειονοτική Εκπαίδευση).

Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.