Εισαγωγή στην ιστορία του βενετοκρατούμενου ελληνισμού (13ος-18ος αι.)

Στο μάθημα, μετά από μια σύντομη εισαγωγή για τη γένεση της πόλης της Βενετίας, παρουσιάζεται η σταδιακή διείσδυση της Βενετίας στη βυζαντινή αυτοκρατορία και η κατάκτηση του Βυζαντίου από τους δυτικούς σταυροφόρους και τους Βενετούς το 1204. Παρουσιάζεται η λατινική κυριαρχία στο Αιγαίο και εξετάζεται αναλυτικά η βενετική κυριαρχία στην Κρήτη, στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο με έμφαση σε επιμέρους θέματα που αφορούν τη διοικητική οργάνωση των βενετικών κτήσεων στον ελληνικό χώρο, την κοινωνική οργάνωση, τις σχέσεις ορθοδόξων και καθολικών, την εκπαιδευτική κατάσταση, τη λογοτεχνική παραγωγή, τις οικονομικές δραστηριότητες των βενετών υπηκόων. Η διδασκαλία στηρίζεται στην παρουσίαση και επεξεργασία αρχειακών πηγών που αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες.
Στους φοιτητές προσφέρεται ένα μονόωρο προαιρετικό φροντιστήριο με στόχο την εξοικείωσή τους με τις αρχειακές πηγές της περιόδου της βενετοκρατίας. Η παρουσίαση του μαθήματος βασίζεται στο πρόγραμμα PowerPoint (προβολή διαγραμμάτων, εικόνων, χαρτών, χρονολογίων).

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΠΕΖ32
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.