Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας

Το πρώτο μέρος του μαθήματος εξετάζει τη φύση και μεθοδολογία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας με έμφαση στη φύση και την εμβέλεια κάλυψης των πρωτογενών πηγών και επομένως στη δέουσα προσέγγιση και χρήση τους από τον/την αρχαίο/α ιστορικό. Κατά το δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια επισκόπηση της αρχαίας ιστορίας από την Αρχαϊκή εποχή έως τα Ελληνιστικά χρόνια, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο μελέτης επηρεάζεται από την φύση των διαθέσιμων πρωτογενών πηγών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοεί την φύση της αρχαίας ιστορίας και τις διαφορές μεταξύ άλλων ειδών ιστοριογραφίας. Επίσης, το μάθημα εξετάζει τα κύρια γεγονότα και τους κύριους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς που χαρακτηρίζουν την πορεία της ρωμαϊκής ιστορίας από την ίδρυση της Δημοκρατίας μέχρι την εποχή του Αυγούστου και την σταθεροποίηση της ρωμαϊκής εδαφικής κυριαρχίας στην τελική της μορφή

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 
1ο
Διδάσκων: 
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55Υ1601
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.