Εφαρμογές ψηφιακών τεχνολογιών στην αρχαιολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη χρήση των μεθόδων και των εργαλείων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και μπορούν να αξιοποιηθούν στην αρχαιολογική έρευνα. Γενικός στόχος είναι οι φοιτητές να μπορούν να αξιοποιήσουν εργαλεία καταγραφής, ανάλυσης, επεξεργασίας, απεικόνισης και δημοσίευσης ψηφιακών δεδομένων στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής προσέγγισης του πεδίου της αρχαιολογίας.  
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν την χρησιμότητα των δομημένων δεδομένων και να είναι σε θέση να παρουσιάσουν την πληροφορία με τυποποιημένη μορφή.
 • Να γνωρίζουν τις δυνατότητες ψηφιακής καταγραφής δεδομένων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.
 • Να περιγράφουν μη καταστρεπτικές μεθόδους αρχαιολογικής έρευνας πεδίου.
 • Να αναλύουν δεδομένα και να εξάγουν πληροφορία αξιοποιώντας βάσεις δεδομένων.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν βάσεις δεδομένων αρχαιολογικών ευρημάτων.
 • Να κατανοούν τις λειτουργικές ανάγκες μιας αρχαιολογικής έρευνας και τη χρησιμότητα των ψηφιακών εργαλείων.
 • Να περιγράφουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού.
 • Να κωδικοποιούν γεωγραφικά δεδομένα και να τα εισάγουν σε πλατφόρμες απεικόνισης τους.
 • Να δημιουργούν ψηφιακούς θεματικούς χάρτες.
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.
 • Να είναι  σε θέση να χειριστούν τρισδιάστατα γραφικά.
 • Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της αεροφωτογράφισης.
 • Να δημιουργούν  ορθοφωτογραφίες και ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα.
 • Να δημιουργούν τρισδιάστατες μοντέλα αρχαιολογικών  ευρημάτων.
Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
ΕΕ2104
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Προαπαιτούμενο για την επιλογή του παρόντος μαθήματος είναι η επιτυχής εξέταση στο μάθημα: «Εισαγωγή στην Αρχαιολογία».
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.