Εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση

Σκοπός: Η κοινωνική ψυχολογία παρέχει την θεωρητική και μεθοδολογική βάση σε επιμέρους κλάδους της ψυχολογικής επιστήμης επιτρέποντας τη μελέτη εξειδικευμένων και συνάμα καίριων πτυχών της ανθρώπινης δράσης. Ο χώρος της εκπαίδευσης και η μελέτη των συστατικών μερών της εκπαιδευτικής πράξης αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα και υποδεικνύουν την σημαντικότητα επικέντρωσης του ενδιαφέροντος σε αυτή την επιστημονική περιοχή, ειδικά σε ένα Τμήμα που παράγει αυριανούς εκπαιδευτικούς.. Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των φαινομένων εκείνων και των συμπεριφορών που συνθέτουν το πολυσχιδές πεδίο της πραγματικότητας της εκπαιδευτικής πράξης συνεισφέροντας στην κατανόηση των δυναμικών που υπογραμμίζουν το καθημερινά εξελισσόμενο πεδίο της σχολικής τάξης. Η επικέντρωση στην εφαρμογή των σχετικών θεωριών και μεθόδων έρευνας της κοινωνικής ψυχολογίας για την κατανόηση των δυναμικών που διακινούνται από τη μεριά του εκπαιδευτικού και των μαθητών συνιστά τον γνώμονα προσέγγισης του συγκεκριμένου αντικειμένου. Μέσα από την εξέταση των εφαρμογών της κοινωνικής ψυχολογίας στο πεδίο της εκπαίδευσης θα επιτευχθεί η ενίσχυση του επιστημονικού οπλοστασίου των αυριανών εκπαιδευτικών σε έναν τομέα εξίσου σημαντικό για την επιτυχία της εκπαιδευτικής πράξης, όσο αυτός της μετάδοσης γνώσεων. Επιμέρους στόχοι: Εμβάθυνση στον πολυ-επίπεδο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Ανάδειξη των δυναμικών που διακινούνται στο σχολείο και της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Διαχείριση αυτού του δυναμικού από τον εκπαιδευτικό. Κατανόηση των συνθετικών στοιχείων της σχολικής επίδοσης. Αντίληψη της διαφορετικότητας σε γοργά μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές συνθήκες. Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν γραπτή εργασία κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα

Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1203
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Προαπαιτούμενο, σε προηγούμενη δήλωση να έχει δηλωθεί το μάθημα "Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία"
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.