Διδακτική της Ιστορίας

Το μάθημα προσφέρεται ως ελεύθερη επιλογή στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του 3ου και 4ου έτους του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Σκοπός του είναι να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με το μάθημα της Ιστορίας, όπως αυτό διδάσκεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, επιδιώκεται να αντιληφθούν το ιδεολογικό, παιδαγωγικό και επιστημολογικό του πλαίσιο, να γνωρίσουν τις παραμέτρους που διαμορφώνουν στους σκοπούς, το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας καθώς και να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία. Ειδικότερα, οι θεματικοί άξονες του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι:
1. Το μάθημα της ιστορίας ως όργανο επιβολής της κυρίαρχης ιδεολογίας: Αναλυτικά Προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, εθνικοί εορτασμοί, δημόσια ιστορία, ο ρόλος του κράτους και της εκκλησίας.
2. Ο ιστορικός λόγος: ο λόγος των ιστορικών (η εξέλιξη της ιστοριογραφίας και η επίδρασή της στη σχολικά πράξη), ο λόγος των εκπαιδευτικών, ο λόγος των μαθητών.
3. Ο ιστορικός χρόνος: διαστάσεις και επίπεδα του ιστορικού χρόνου, χρονικές έννοιες, χρονολόγηση και περιοδολόγηση, πώς καλλιεργούμε χρονική συνείδηση στους μαθητές.
4. Οργάνωση και σχεδιασμός της διδασκαλίας.
5. Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση γραπτών πηγών.
6. Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση οπτικών πηγών.
7. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τοπικής ιστορίας.
8. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία.
9. Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΣΤΗ62
Ιστοσελίδα (eclass): 
https://eclass.duth.gr/courses/KOM03138/
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.