Ανθρωπολογία της κοινωνικής μνήμης

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τη μεριά των φοιτητών της αναγκαιότητας για μια διεπιστημονική προσέγγιση από την Ιστορία και την Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία του ζητήματος της μνήμης. Η μνήμη σε όλες της τις εκδοχές, ως στοιχείο ανασύστασης του παρελθόντος, συγκροτείται κοινωνικά, δηλαδή στο πλαίσιο μιας κοινωνικά καθορισμένης συλλογικότητας. Έτσι, όμως, το παρελθόν αναδεικνύεται σε ένα προνομιακό πεδίο μελέτης α)των κοινωνικών εντάσεων, β)των στερεοτυπικών μεθόδων απομνημόνευσης τις οποίες επιλέγουν τα συλλογικά υποκείμενα και, κυρίως, γ) των ιδεολογικά καθορισμένων μηχανισμών μέσω των οποίων μεταδίδεται η μνήμη για τα γεγονότα του παρελθόντος. Ως βασικά εννοιολογικά εργαλεία για την ανάλυση αυτών των μηχανισμών θα χρησιμοποιηθούν οι έννοιες του habitus (P. Bourdieu) και discourse (M. Foucault), ενώ θα χρησιμοποιηθούν εκτενή παραδείγματα από τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία και την πρόσληψή της στο επίπεδο της κοινωνικής μνήμης. Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΔΥ4
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Θα μπορεί να δηλωθεί μόνο από τους φοιτητές που το έχουν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση τους, για να μπορούν να εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου 2023.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.