2021-22

Εφαρμογές ψηφιακών τεχνολογιών στην αρχαιολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη χρήση των μεθόδων και των εργαλείων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και μπορούν να αξιοποιηθούν στην αρχαιολογική έρευνα. Γενικός στόχος είναι οι φοιτητές να μπορούν να αξιοποιήσουν εργαλεία καταγραφής, ανάλυσης, επεξεργασίας, απεικόνισης και δημοσίευσης ψηφιακών δεδομένων στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής προσέγγισης του πεδίου της αρχαιολογίας.  
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

Το πανεπιστήμιο της Πάδοβας και η Nazione Oltramarina

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον χάρτη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, η κατανόηση της γεωγραφίας των Ελλήνων φοιτητών στην Πάδοβα και η αποτίμηση της πολιτιστικής προσφοράς του παταβινού ιδρύματος στη διαμόρφωση της ταυτότητας του Νέου Ελληνισμού.
 
Το μάθημα:

Ισλαμική Ιστοριογραφία

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην επιστημονική προσέγγιση της ισλαμικής ιστοριογραφίας, του μέρους εκείνου δηλαδή της αραβοϊσλαμικής γραμματείας που έχει ως αντικείμενο την ιστορική αφήγηση. Ειδικά θα μελετηθούν και θα αναλυθούν συγγραφείς και έργα που σχετίζονται με την ισλαμική – αλλά όχι μόνο – ιστορία, με ιστοριογραφικά κείμενα γραμμένα στην Αραβική από τις αρχές του 8ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα.

Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας

Η Γαλλική και η βιομηχανική επανάσταση υπήρξαν βασικοί διαμορφωτές των κοινωνιών της σύγχρονης Ευρώπης. Το μάθημα εξετάζει τις ιδεολογικές ζυμώσεις και τις εξεγέρσεις των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα, που προκύπτουν από τις δύο επαναστάσεις, την εξέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης και την εκτεταμένη αστικοποίηση, τον εθνικισμό και τη διαμόρφωση των εθνικών κρατών, τον φιλελευθερισμό και την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών συστημάτων, τον συνδικαλισμό και την οικονομική ανταγωνιστικότητα, την εκτεταμένη αποικιακή εξάπλωση και τον μιλιταρισμό.

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.