Εργαλεία και οδηγίες για την εξ αποστάσεως εξέταση.

Για την εξέταση των μαθημάτων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, τα διαδικτυακά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το είδος της εξ αποστάσεως εξέτασης είναι τα παρακάτω:
1.     Εξ αποστάσεως προφορικές εξετάσεις:
Για τις εξ αποστάσεως προφορικές εξετάσεις, θα χρησιμοποιηθεί το Microsoft Teams ή το Skype for Busιness ανάλογα με την επιλογή του διδάσκοντα. Η μόνη διαφορά, σε σχέση με τη χρήση στις σύγχρονες διδασκαλίες, είναι ότι θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα του χώρου αναμονής πριν κάποιος εισέλθει στο εικονικό δωμάτιο, όπως περιγράφεται στις οδηγίες στον σύνδεσμο   
https://itc.duth.gr/ 

Επίσης, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των φοιτητών στην πλατφόρμα με τα διαπιστευτήρια του Πανεπιστημίου, όπως περιγράφεται στις οδηγίες παραπάνω και όχι ως επισκέπτες. Οι φοιτητές θα είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν κάμερα και να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους.
2.     Εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις:
Για την διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων από απόσταση, θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα eclass του Πανεπιστημίου μας. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία «Εργασίες» ή «Ασκήσεις» των ηλεκτρονικών τάξεων κάθε μαθήματος. Οι εργασίες ή οι ασκήσεις  θα είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα εργαλεία μόνο κατά τη διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και με αυστηρό χρονικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι φοιτητές, με δική τους ευθύνη, θα είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση και την έγκαιρη υποβολή των απαντήσεών τους. Πιο συγκεκριμένα, στο εργαλείο «Εργασίες» θα μπορείτε να διαβάσετε την εκφώνηση της εργασίας και στη συνέχεια να υποβάλετε την απάντησή σας επισυνάπτοντας το αρχείο με την απάντησή σας. Στο εργαλείο «Ασκήσεις» καλείστε συνήθως να απαντήσετε σε κλειστού τύπου ερωτήσεις σε αρκετά περιορισμένο χρόνο, μέσα στον οποίο θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει όλες τις ερωτήσεις.
Τονίζεται ότι σε οποιαδήποτε μορφή εξ αποστάσεως εξέτασης, οι φοιτητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διάθεση και σωστή λειτουργία των απαραίτητων μέσων για κάθε μορφή εξέτασης (π.χ. κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο για την προφορική εξέταση) καθώς και για την αδιάλειπτη σύνδεση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια εξέτασης του μαθήματος.Τέλος, επισημαίνεται ότι τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι αυστηρά προσωπικά και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση σε τρίτους.

University web services

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.