2020-21

Ψηφιακή Λαογραφία: Εμπλουτισμένα μέσα και καινοτόμες προσεγγίσεις στη Διδακτική του λαϊκού πολιτισμού

Το μάθημα Ψηφιακή λαογραφία αποτελεί εισαγωγή σ’ ένα καινούργιο ερευνητικό πεδίο της λαογραφίας, αυτό της ψηφιακής λαογραφίας (e-folkloreή digitalfolklore) σε σχέση με την εκπαίδευση και την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, τα διαδραστικά μέσα του  διαδικτύου και οι εμπλουτισμένες ψηφιακές διδασκαλίες αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της νέας προσέγγισης.

Τελετουργίες και δρώμενα του ετήσιου εορτολογικού κύκλου

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τα έθιμα, τα δρώμενα και τις τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου. Η γνώση δηλαδή των βασικών συνισταμένων που προσδιορίζουν την δημιουργία των εθίμων αυτών και την σύγχρονη διαχείρισή τους στην διάβαση από τον παλαιότερο παραδοσιακό στον σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό.

Από το γένος στην κοινωνία των πολιτών: η ταυτότητα των Ελλήνων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την προοδευτική εξέλιξη του κοινωνίας των Ελλήνων πολιτών και της ταυτότητας του Έλληνα στους δύο αιώνες από τη σύσταση του ελληνικού κράτους.

Μουσεία και λαϊκός πολιτισμός: ζητήματα διαχείρισης

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με τον μουσειακό χώρο και τις λειτουργίες του, όπως και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση των μουσείων και συναφών πολιτισμικών χώρων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα λαογραφικά/εθνογραφικά μουσεία και στη διαχείριση του λαϊκού πολιτισμού, μέσα από τη συλλογή, τεκμηρίωση, συντήρηση, έρευνα και έκθεση τεχνουργημάτων λαϊκής τέχνης. Επιπλέον, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καθοδηγούνται και ενθαρρύνονται στην άσκηση καταγραφής και τεκμηρίωσης  μουσειακών αντικειμένων.

Λαογραφία, παραδοσιακό και σύγχρονο ένδυμα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριώνμε τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της λαογραφίας στον τρόπο έρευνας και μελέτης του ενδύματος, παραδοσιακού και σύγχρονου. Αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους το παραδοσιακό ένδυμα απασχόλησε αρχικά τους εκπροσώπους της εξωακαδημαϊκής λαογραφίας. Αναδεικνύεται η συμβολή της «Σχολής των Ιωαννίνων» στην αναγνώριση του ενδύματος ως αυτόνομου πεδίου επιστημονικής μελέτης στην Ελλάδα.

Pages

University web services

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.