ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

1. Μ. Γ. Βαρβούνης

Καθηγητής Λαογραφίας

Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

2. Μαρία Δημάση

Καθηγήτρια Διδακτικής της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο

Πρόεδρος Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ και Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

3. Βασιλική Κοντογιάννη

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ. και Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

4. Μαρία Τζιάτζη

Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας

Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ. και Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

5. Θανάσης Β. Κούγκουλος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό με αντικείμενο: Αναπαραστάσεις της τοπικής ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού στη λογοτεχνία

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής

6. Ελπίδα Βόγλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

7. Αικατερίνη Μάρκου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Κοινωνικής και ιστορικής ανθρωπολογίας του βαλκανικού χώρου

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

8. Νικόλαος Μαυρέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ. και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

9. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη

Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

10. Marco Miotto

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας του Ισλαμικού Κόσμου

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

11. Ιωάννης Μπακιρτζής

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Σύγχρονου Τουρκικού Καράτους

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

12. Κυριάκος Σγουρόπουλος

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ

13. Δημοσθένης Στρατηγόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Γραμματείας

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

14. Παναγιώτα Τζιβάρα

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

15. Γεώργιος Τσιγάρας

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

16. Στέλλα Χελιδώνη

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ. και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής


17. Δήμητρα Κουκουζίκα

Πανεπιστημιακός Υπότροφος με αντικείμενο Κλασική Φιλολογία

Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής


Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.