Η εγγραφή στο 4ο Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών καθορίζεται στο ποσό των 25,00 € για κάθε σύνεδρο (δηλαδή αν σε μία ανακοίνωση συμμετέχουν περισσότεροι σύνεδροι, ο καθένας πρέπει να καταβάλει το ποσό των 25,00 €). Τα χρήματα της εγγραφής αφορούν αποκλειστικά και μόνο την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών του 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών και διατίθενται για την προπληρωμή τους. Η εγγραφή θα πληρωθεί στην Κομοτηνή, στη Γραμματεία του Συνεδρίου, σε εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου, ο οποίος θα αναλάβει την έκδοση των Πρακτικών.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.