Σύνδεση

Πηγές: "Μεγάλη Γερμανική Τέχνη"

514e
Adolf Wissel, Αγροτική οικογένεια
514a
Paul Matthias Padua, Ο φύρερ μιλά
514b
Leopold Schmutzler, Εργαζόμενα κορίτσια
514c
Hermann Otto Hoyer, Άνδρας σώζει τραυματισμένη σύντροφο στο δρόμο, 1933
514d
Oskar Martin-Amorbach, Σκληρή δουλειά, 1933
515a
Oskar Martin-Amorbach, Ο σπορέας, 1937
515b
Josef Thorak, Συντροφικότητα, 1937
515c
Adolf Wissel, Αγρότισσα, 1938