Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Λαογραφικό Αρχείο

Στο Εργαστήριο εντάχθηκε το πρωτογενές λαογραφικό υλικό που συλλέγεται στο Τμήμα από το 1993, και αποτελεί το «Λαογραφικό Αρχείο» του Τμήματος, αποτελείται δε από χειρόγραφες συλλογές πρωτογενούς λαογραφικής ύλης, καταγραφές ήχου και εικόνας, αναλογικές και ψηφιακές, καθώς και ορισμένα μουσειακά αντικείμενα. Το υλικό αυτό καταλογογραφείται, εμπλουτίζεται και αποτελεί αντικείμενο έρευνας και άντλησης λαογραφικών πληροφοριών, τόσο για ερευνητές, όσο και για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, στα πλαίσια των σπουδών τους. Η ερευνητική ενασχόληση με το υλικό αυτό, αλλά και ο διαρκής εμπλουτισμός του με νέες επιτόπιες έρευνες και καταγραφές, αποτελεί βασική ερευνητική εργασία και προτεραιότητα του Εργαστηρίου.
Κατάλογο των συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του Εργαστηρίου βλ. στο δημοσίευμα: Μ. Γ. Βαρβούνης, Το «Λαογραφικό Αρχείο» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Αθήνα 2010, σσ. 365 – σε συνεργασία με τις Σοφία Τσάλα, Ευανθία Μπότση, Αφροδίτη Νουνανάκη, Παναγιώτα Ποτούρη (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 13).
Καταγραφές των συλλογών του Λαογραφικού Αρχείου του Εργαστηρίου θα βρείτε εδώ.

University web services

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.