Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εκπαιδευτικό έργο

 • Στα πλαίσια του εορτασμού για την επέτειο των 25 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ το Εργαστήριο ανέλαβε την έκθεση της λαογραφικής συλλογής του ΔΠΘ. Για το λόγο αυτό συνέστησα επιτροπή, της οποίας ανέλαβα πρόεδρος, και η οποία είχε ως μέλη την κα Β. Κράββα, Λέκτορα του ΔΠΘ, την κα Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, διδάσκουσα στο ΤΕΙ Αθηνών και την κα Νάγια Δαλακούρα, μουσειολόγο του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής, η οποία επέλεξε τα εκθέματα, σχεδίασε και εκτέλεσε την έκθεση, αλλά και προέβη στην τεκμηρίωση των εκθεμάτων και στη συγγραφή των σχετικών συνοδευτικών κειμένων. Στην επιτροπή αυτή ανατέθηκε από την πρυτανεία του ΔΠΘ εν γένει η συντήρηση, τεκμηρίωση και φύλαξη της σημαντικής αυτής για τη Θράκη συλλογής. Τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Η διαδρομή της Λαογραφικής Συλλογής του ΔΠΘ. Από το σκοτάδι της αποθήκης στο φως του εκθέτειν και επικοινωνείν» έγιναν στην Κομοτηνή (28 Σεπτεμβρίου 2016), και ως τον Απρίλιο του 2017 η έκθεση ήταν ανοικτή συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, υποδεχόμενη πολλούς επισκέπτες, αλλά και φοιτητές και σχολεία της Ροδόπης, ώστε να λειτουργεί και εκπαιδευτικά. Το κύριο μέρος της έκθεσης αυτής παρουσιάστηκε επίσης στο περίπτερο του ΔΠΘ στην «24η Έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Κομοτηνή, 25 – 27 Νοεμβρίου 2016), αλλά και σε διεθνές συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2017).

 • Το Εργαστήριο εκπαιδεύει συστηματικά τους φοιτητές στη θεωρία και πρακτική της επιτόπιας έρευνας, μέσω ειδικού σεμιναρίου και άσκησης, στα πλαίσια του μαθήματος «Εισαγωγή στη Λαογραφία», του πρώτου εξαμήνου, Τα αποτελέσματα αυτών των ασκήσεων κατατίθενται στο Εργαστήριο και αποτελούν το «Λαογραφικό Αρχείο» του, για το οποίο και τα περιεχόμενά του βλ. στην ειδική θέση της ιστοσελίδας αυτής.

 • Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016 στο Εργαστήριο εργάστηκαν και εκπαιδεύτηκαν πενήντα φοιτητές, ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017 εργάστηκαν και εκπαιδεύτηκαν τριάντα φοιτητές του Τμήματος, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Υπό την επίβλεψη και την καθοδήγησή του Διευθυντή του Εργαστηρίου και με τη συνεργασία του ειδικού στους υπολογιστές και δρ πληροφορικής και μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος κ. Κυρ. Σγουρόπουλου, καταρτίστηκε πλήρης ηλεκτρονικός κατάλογος, με διάφορες εφαρμογές και δυνατότητες αναζητήσεων στοιχείων, του πρωτογενούς αυτού λαογραφικού υλικού, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου, ώστε το υλικό αυτό να αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή. Επίσης στα ίδια πλαίσια, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές εξασκήσθηκαν στην  οργάνωση και διαχείριση αρχείων και αρχειακών συλλογών, κατατάσσοντας και ευρετηριάζοντας σχετικό υλικό του Εργαστηρίου από τη Σάμο, τη Θράκη και τον Πόντο. Παραλλήλως δε ασχολήθηκαν, υπό την επίβλεψη της συνεργάτιδος του Εργαστηρίου κας Νάντιας Μαχά-Μπιζούμη με την αποδελτίωση βιβλιογραφίας σχετικής με τις ελληνικές λαϊκές και παραδοσιακές ενδυμασίες, καθώς και με την κατάταξη ενός σώματος εγγράφων που αποτελούν το ιστορικό αρχείο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, ως πρώτο βήμα για τη μελλοντική συγγραφή της ιστορίας του. Τον Μάιο του 2017, στα πλαίσια της ασκήσεως στο Εργαστήριο φοιτητών με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ καταρτίστηκε αρχείο ημερολογίων τοίχου, με δείγματα από όλη την Ελλάδα, κυρίως από τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Πρόκειται για υλικό, η μελέτη του οποίου ενδιαφέρει τα τελευταία χρόνια έντονα τόσο την ελληνική, όσο και τις ξένες λαογραφίες.

 • Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ στο Εργαστήριο εντάχθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής ο Δρ. Γ. Κούζας (2016-2019), ο οποίος στο διάστημα αυτό εκπόνησε ερευνητικό πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο «Σύγχρονες μορφές προφορικότητας και ‘ανεπίσημη’ επικοινωνία: διαδόσεις και κοινωνικοί σχολιασμοί σε ένα δήμο της Αττικής. Μια λαογραφική και εθνογραφική προσέγγιση». Το πρόγραμμα υποβλήθηκε για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020. Στην 8η /21-02-2017 Συνεδρίας του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ. το πρόγραμμα αυτό της μεταδιδακτορικής έρευνας βαθμολογήθηκε με 96%, κατατασσόμενο τέταρτο επί 1700 προτάσεων όλων των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, γεγονός που αποτελεί διάκριση αριστείας για την μεταδιδακτορική έρευνα του Εργαστηρίου. Από το πρόγραμμα αυτό προέκυψαν και δύο σχετικές διεθνείς δημοσιεύσεις, αλλά και δίδαξε επικουρικά μαθήματα λαογραφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους φοιτητές του Τμήματος.  Το πρόγραμμα της μεταδιδακτορικής έρευνας του κ. Κούζα περατώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2019. Την έκθεση περάτωσης της μεταδιδακτορικής έρευνας βλέπε εδώ.

 • Τον Ιανουάριο του 2018 το Εργαστήριο υπέγραψε προγραμματικό μνημόνιο συνεργασίας με την «Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας», που έχει ιδρύσει ο Φορέας Πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός. Για τη διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος», της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, πέραν των κοινών ερευνητικών δράσεων, της από κοινού διοργάνωσης ημερίδων και συνεδρίων και της πραγματοποίησης κοινών εκδόσεων, από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 έχουμε διοργανώσει μαθήματα τριετούς κύκλου σπουδών (2017 – 2021) λαογραφίας πανεπιστημιακού επιπέδου, με τίτλο «Εισαγωγή στην επιστήμη του λαϊκού πολιτισμού», με στόχο την επιμόρφωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ανθρώπων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε ζητήματα λαογραφίας και τοπικής ιστορίας, στα πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας για την ανάπτυξη της πατριδογνωσίας στη χώρα μας. Για τη συγκεκριμένη δράση, την Ακαδημία, τα μαθήματα και τις δραστηριότητές της βλ. στην ιστοσελίδα http://learn.cultureacademy.gr/

 • Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ στο Εργαστήριο εντάχθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και ο Δρ. Αλ. Καπανιάρης, ο οποίος στο διάστημα 2018 - 2019 πραγματοποίησε στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, και ειδικότερα στο «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Αρχειακή εθνογραφία και αναγνώσεις σε ψηφιακό περιβάλλον: ‘συνομιλώντας’ με τα αρχεία των Πηλιορειτών εν Αιγύπτω». Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής ο κ. Καπανιάρης συνεπικούρησε στη διδασκαλία του μαθήματος «Ψηφιακή Λαογραφία», ενώ από το πρόγραμμα προέκυψαν επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και διαλέξεις. Το πρόγραμμα της μεταδιδακτορικής έρευνας του κ. Καπανιάρη περατώθηκε επιτυχώς τον Μάιο του 2019. Την έκθεση περάτωσης της μεταδιδακτορικής έρευνας βλέπε εδώ.

 • Στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής έρευνας του δρος Αλ. Καπανιάρη, και σε συνεργασία με την «Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορία», που είναι  Τμήμα του Πολιτιστικού Φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη Διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος» της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 δημιουργήθηκε πρόγραμμα «Πηλιορείτες εν Αιγύπτω: Αρχειακή Εθνογραφία με την οπτική των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου» στο πλαίσιο κύκλου σπουδών ενός έτους, διαρθρωμένου σε δύο εξάμηνα, με επιστημονικούς υπευθύνους τον διευθυντή του Εργαστηρίου και τον κ. Καπανιάρη. Οι στόχοι του προγράμματος είναι μέσα από αυτή τη δραστηριότητα: α) να ενισχυθεί και η μεταδιδακτορική έρευνα με το νέο υλικό, β)  να παρουσιάσουμε καλές πρακτικές εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στο πεδίο της αρχειακής εθνογραφίας, γ)  να αξιολογήσουμε ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα εξ αποστάσεως (e-learning) στο πεδίο της εθνογραφίας και των ανθρωπιστικών σπουδών ευρύτερα, δ) να ενταχθεί η πρωτοβουλία στον νέο κύκλο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί το 2019 στο Βόλο στο πλαίσιο της «Ναυτικής Εβδομάδας» με τιμώμενη πόλη την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 και θα ολοκληρώθηκε το εαρινό εξάμηνο της ίδιας χρονιάς.Οι διδακτικές ενότητες που θα παρακολούθησαν οι σπουδαστές είναι: Εισαγωγή στην εθνογραφία - Ψηφιακή εθνογραφία - Βασικές αρχές αρχειακής εθνογραφίας - Η συνέντευξη ως εργαλείο εθνογραφικής έρευνας - Ψηφιακή αφήγηση και συλλογική μνήμη - Εργαστήριο ψηφιοποίησης και διαχείρισης τεκμηρίων και πηγών - Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης και συλλογική μνήμη.

 • Το 2018 στο Εργαστήριο, και στον Διευθυντή του προσωπικά, ανατέθηκε η επιστημονική επίβλεψη και διαχείριση του «Εθνολογικού Μουσείου Θράκης – Αγγέλα Γιαννακίδου» της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, με ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι όροι του οποίου έγινα δεκτοί τόσο από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, όσο και από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ, η ιδρύτρια του μουσείου Αγγέλα Γιαννακίδου όρισε ότι η επιστημονική και μουσειολογική επίβλεψη και διαχείριση του μουσείου, των συλλογών και των ερευνητικών και μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων του μετά τον θάνατό της θα ανατεθεί στον Διευθυντή του Εργαστηρίου, και σε επιτροπή που θα συστήσει από τα μέλη του Εργαστηρίου, και στην οποία θα συμμετέχουν και δύο μέλη της οικογενείας της, υπό τον όρο η συλλογή και τα επιμέρους περιεχόμενά της να μην διασπαστούν. Σε κάθε δε περίπτωση, η συνέχιση του έργου αυτού θα ανήκει στον Διευθυντή του Εργαστηρίου και στα μέλη του, όπως θα οριστεί απ’ αυτόν τη σειρά της διαδοχής τους στην εν λόγω επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό το Εργαστήριο, και ο διευθυντής και τα μέλη του, ανέλαβαν την επιστημονική διαχείριση και επίβλεψη του αξιολογότατου αυτού λαογραφικού μουσείου, οι συλλογές και η δράση του οποίου καλύπτουν τον χώρο της μείζονος Θράκης.

 • Το Εργαστήριο, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον καθηγητή Ευάγγ. Αυδίκο και το ΠΜΣ «Τοπική ιστορία – διεπιστημονικές προσεγγίσεις» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ συνδιοργάνωσε το 7ο Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων με θέμα «Τρωγοπίνοντας. Πολιτισμικές και κοινωνικές προσεγγίσεις της (αγρο)διατροφικής παράδοσης» (Αύγουστος 2019) και το 8ο Θερινό Σχολείων Τζουμέρκων με θέμα «Η κλιματική αλλαγή και ο πλανήτης Γη. Κοινωνίες, πολιτισμοί και εκπαίδευση» (Αύγουστος 2020).

 • Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2019 το Εργαστήριο, σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία» του Τμήματος και με την Ένωση Προφορικής Ιστορίας διοργάνωσε στο Τσεπέλοβο του Ζαγορίου το «1ο Θερινό Σχολείο για την Προφορική Ιστορία», με την φροντίδα του Αναπλ. Καθηγητή κ. Βασιλ. Δαλκαβούκη.

 • Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στο Εργαστήριο εντάχθηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια η Δρ. Μυροφόρα Ευσταθιάδου, η οποία στο διάστημα 2019 - 2021 πραγματοποιεί στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, και ειδικότερα στο «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Μύθοι, θρύλοι και ιστορικά πρόσωπα στον Πόντο: κοινές προσλήψεις Ελλήνων και Τούρκων», με την επίβλεψη του Διευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή Μ. Γ. Βαρβούνη. Από το πρόγραμμα θα προκύψουν επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και διαλέξεις.

 • Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στο Εργαστήριο εντάχθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής ο Δρ. Αλ. Καπανιάρη,ς ο οποίος στο διάστημα 2019 - 2021 πραγματοποιεί στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, και ειδικότερα στο «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Από την Αγχίαλο της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας: Αρχειακή Εθνογραφία μέσα από τις μνήμες και τα αρχεία του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου ‘Η Δήμητρα’», με την επίβλεψη του Διευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή Μ. Γ. Βαρβούνη. Από το πρόγραμμα θα προκύψουν επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και διαλέξεις.

 • Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 το Εργαστήριο, μαζί με την Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού Βόλου και τον φορέα πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, καθώς και τα ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Μαγνησίας, συνδιοργάνωσε το πρόγραμμα «Τοπική ιστορία και ψηφιακά μέσα: αρχειακή εθνογραφία σε αρχεία τοπικής ιστορίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων». Επιστημονικοί υπεύθυνοι ήταν ο Διευθυντής του Εργαστηρίου καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και ο μεταδιδακτορικός ερευνητής δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, και συνεργάστηκαν η διευθύντρια των ΓΑΚ – Αρχείων Ν. Μαγνησίας δρ Ανίτα Πρασσά και ο σκηνοθέτης Βασίλης Λουλές. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύθηκαν στην παραγωγή ψηφιακών μέσων με βάση αρχειακό υλικό, στα πλαίσια της μεθοδολογίας και της πρακτικής των digital humanities.

 • Το Εργαστήριο διοργάνωσε τις εξής διαλέξεις για τους φοιτητές, με ελεύθερη παρακολούθηση από το κοινό, οι οποίες έγιναν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Skype for Business:

  •       στο πλαίσιο του μαθήματος «Λογοτεχνία της γενιάς του 1880 και Λαογραφία», που διδάσκει το μέλος ΕΔΙΠ Θαν. Κούγκουλος, διάλεξη της Δρ. Asli Çete, από το İstanbul Üniversitesi της Κωνσταντινούπολης, με θέμα «Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: ζητήματα φύλου και συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας» (7 Μαΐου 2020).
  •       στο πλαίσιο του μαθήματος «Λογοτεχνία της γενιάς του 1880 και Λαογραφία», που διδάσκει το μέλος ΕΔΙΠ Θαν. Κούγκουλος διάλεξη του Επίκ. Καθηγητή Συγκριτικής Γραμματολογίας Étienne E. Charrière, από το Τμήμα Τουρκικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Bilkent της Άγκυρας, με θέμα «Η ανάγνωση μυθιστορημάτων στο πολύγλωσσο περιβάλλον της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας» (28 Μαΐου 2020).
  •       στο πλαίσιο του μαθήματος «Λαϊκή τέχνη», που διδάσκει η Επίκ. Καθηγήτρια Νάντια Μαχά διάλεξη της Αλεξάνδρας Τράντα, από την Υπηρεσία Μουσείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΙΟΠ), με θέμα «Η διαχείριση της τοπικής ιστορίας από τα θεματικά μουσεία του ΠΙΟΠ» (30 Απριλίου 2020).
  •       στο πλαίσιο του μαθήματος «Έντεχνος λαϊκός πεζός λόγος», που διδάσκει η Επίκ. Καθηγήτρια Νάντια Μαχά διάλεξη του Δρα Αλέξανδρου Καπανιάρη, με θέμα «Ψηφιακή Λαογραφία και προφορική λαϊκή λογοτεχνία: εμπλουτισμένα περιβάλλοντα, πρακτικές και προτάσεις» (20 Μαΐου 2020).
  •       στο πλαίσιο του μαθήματος «Λαϊκή τέχνη», που διδάσκει η Επίκ. Καθηγήτρια Νάντια Μαχά διάλεξη του Δρα Αλέξανδρου Καπανιάρη, με θέμα «Ψηφιακή Λαογραφία και λαϊκές τέχνες: εμπλουτισμένα περιβάλλοντα, πρακτικές και προτάσεις» (14 Μαΐου 2020).
  •       διάλεξη του ομ. Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ερατοσθένη Καψωμένου με θέμα «Το ελληνικό πολιτισμικό πρότυπο στο δημοτικό τραγούδι» (5 Ιουνίου 2020).

University web services

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.