Λαογραφία, παραδοσιακό και σύγχρονο ένδυμα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριώνμε τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της λαογραφίας στον τρόπο έρευνας και μελέτης του ενδύματος, παραδοσιακού και σύγχρονου. Αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους το παραδοσιακό ένδυμα απασχόλησε αρχικά τους εκπροσώπους της εξωακαδημαϊκής λαογραφίας. Αναδεικνύεται η συμβολή της «Σχολής των Ιωαννίνων» στην αναγνώριση του ενδύματος ως αυτόνομου πεδίου επιστημονικής μελέτης στην Ελλάδα. Επιπλέον, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους το ένδυμα εμπλέκεται στις διαδικασίες μετάβασης της ελληνικής κοινωνίας από το ανατολικό παρελθόν στη δυτική νεωτερικότητα. Παραλλήλως, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο σύγχρονο ένδυμα, στις σημειολογικές προσεγγίσεις του, στις πολιτικές του χρήσεις, στον ρόλο του ως μηχανισμού κοινωνικού ελέγχου και στη συμβολή του στη δημιουργία ταυτοτήτων μέσα από πρακτικές κατανάλωσης. Τέλος, μελετάται, μέσα από παραδείγματα της ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας, η σχέση του ενδύματος με το σώμα.

Band: 
Compulsory Elective Ethnology
Subject: 
Folklore
Semester: 
Winter
ECTS: 
4.50
Code: 
55ΥΚΕ2004
Academic year: 

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.