Ανθρωπολογική Δημογραφία

Η ανθρωπολογική δημογραφία αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο της επιστήμης στο οποίο συγκεράζονται οι δημογραφικές μέθοδοι και αναλύσεις με τις αντίστοιχες της κοινωνικο-πολιτισμικής και της φυσικής ανθρωπολογίας και της εξελικτικής σκέψης. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν βασικές όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών του ανθρώπου.
Ενδεικτικό διάγραμμα ύλης.
1. Η έννοια της διεπιστημονικότητας και της πολυεπιστημονικότητας.
2. Η δημογραφική μετάβαση ως παράδειγμα διεπιστημονικών προσεγγίσεων.
3. Η ανθρωπολογική ματιά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού
4. Η κοινωνικο-πολιτισμική ανθρωπολογία ως ερμηνευτικό περίγραμμα των δημογραφικών φαινομένων
a. Φύλο (gender)
b. Δράση (Agency)
c. Πολιτική οικονομία (political economy)
d. Πολιτισμός (culture)
5. H φυσική ανθρωπολογία και η εξελικτική σκέψη ως ερμηνευτικό περίγραμμα των ερμηνευτικών φαινομένων.
a. Εισαγωγή στην εξελικτική θεωρία. Η έννοια του πολιτισμού κατά την εξελικτική προσέγγιση
b. Ανθρωπολογική Δημογραφία και Εξελικτική Οικολογία του Ανθρώπου
c. Η εξεύρεση συζύγου και οι Δημογραφικές Στρατηγικές
d. Η προσπάθεια για την απόκτηση απογόνων και οι Δημογραφικές Στρατηγικές
Εφόσον οι φοιτητές είναι λιγότεροι από 20, μεταξύ των διαλέξεων, θα καλούνται να παρουσιάσουν ένα επιστημονικό άρθρο σχετικό με το αντικείμενο της προηγούμενης διάλεξης.
Αξιολόγηση
Παρουσίαση άρθρου, ως το 30% της τελικής βαθμολογίας
Εξέταση μαθήματος, ως το 70% της τελικής βαθμολογίας
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Basu, A. M. και P. Aaby (eds.), 1998, The Methods and Uses of Anthropological Demography. Clarendon Press. Oxford.
Greenhalgh, S. (ed.), 1995, Situating Fertility. Anthropology and Demographic Inquiry. Cambridge University Press. Cambridge.
Roth, E. A. 2004. Culture, Biology, and Anthropological Demography. Cambridge University Press. Cambridge.

Band: 
Compulsory Elective Ethnology
Subject: 
Demography
Semester: 
Winter
ECTS: 
4.50
Code: 
55ΕΠΕΖ43
Academic year: 

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.