Μονογραφίες

Το Εργαστήριο έχει ιδρύσει τη σειρά εκδόσεων με τίτλο «Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», την οποία διευθύνει ο Διευθυντής του. Στη σειρά αυτή έχουν μέχρι τώρα εκδοθεί οι εξής τόμοι:
 
1. Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας (Κομοτηνή, 30 Νοεμβρίου 2014). Επιμ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Αθήνα 2016, σσ. 98 (σε συνεργασία με τις εκδ. Παρισιάνου). Βλέπε εδώ.
2. Μ. Γ. Βαρβούνης, Ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και η Ελληνική Λαογραφία, Αθήνα 2016, σσ. 176 (σε συνεργασία με τις εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα). Βλέπε εδώ.
3. Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 627 (σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη).  Βλέπε εδώ.
4. Μ. Γ. Βαρβούνης, Οι εορτές του Πάσχα στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία, Κομοτηνή 2018, σσ. 54.  Βλέπε εδώ.
5. Μ. Γ. Βαρβούνης – Θ. Β. Κούγκουλος (επιμ.), Τα κατά την αναγόρευσιν του ομότιμου καθηγητή Πασχάλη Κιτρομηλίδη σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, Κομοτηνή 2019, σσ. 45 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»).
6. Μ. Γ. Βαρβούνης – Θ. Β. Κούγκουλος (επιμ.), Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης και η διαχείρισή του. Τιμητικό αφιέρωμα στην ιδρύτρια και πρόεδρο του «Εθνολογικού Μουσείου Θράκης» Αγγελική Γιαννακίδου, Κομοτηνή 2019, σσ. 72 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»).
7. Μ. Γ. Βαρβούνης – Αντ. Μπαρτσιώκας  –  Ν. Μαχά-Μπιζούμη (επιμ.), Οι Πομάκοι της Θράκης. Πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη 2019, σσ. 610 (σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Κ. & Μ. Σταμούλη). Βλέπε εδώ.
8. Θανάσης Β. Κούγκουλος (επιμ.), Το ελληνικό "λαϊκό" μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, Αθήνα 2021, σσ. 546 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις Gutenberg). Βλέπε εδώ.
9.  Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Αντι-παροιμίες (anti-proverbs) και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός. Η αναγόρευση του ομ. Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αθήνα 2020, σσ. 80 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις Γρηγόρη).
10. Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο σύγχρονος ελληνικός λαϊκός πολιτισμός: μεταξύ Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας αφιερωμένης στον ομ. Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη (Κομοτηνή, 15 Μαΐου 2019), Κομοτηνή 2020, σσ. 150 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»).
11. Μ. Γ. Βαρβούνης – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Αλ. Καπανιάρης (επιμ.), Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες προσεγγίσεις, τόμος 1, Βόλος 2021, σσ. 680 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Ιδιόμελον»).
12. Μ. Γ. Βαρβούνης – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Αλ. Καπανιάρης (επιμ.), Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες προσεγγίσεις, τόμος 2, Βόλος 2021, σσ. 670 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Ιδιόμελον»).
13. Μ. Γ. Βαρβούνης - Θ. Β. Κούγκουλος (επιμ.), Ελληνισμός και Βαλκάνια - αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019). Πρακτικά 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών, Κομοτηνή 22-24 Νοεμβρίου 2019, τόμος Α΄, Κομοτηνή 2022, σσ. 530 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»). Βλέπε εδώ.
14. Μ. Γ. Βαρβούνης - Θ. Β. Κούγκουλος (επιμ.), Ελληνισμός και Βαλκάνια - αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019). Πρακτικά 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών, Κομοτηνή 22-24 Νοεμβρίου 2019, τόμος Β΄, Κομοτηνή 2022, σσ. 385 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»). Βλέπε εδώ.
15Α. Μ. Γ. Βαρβούνης - Θ. Β. Κούγκουλος (επιμ.), Ελληνισμός και Βαλκάνια - αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019). Πρακτικά 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών, Κομοτηνή 22-24 Νοεμβρίου 2019, τόμος Γ1΄, Κομοτηνή 2022, σσ. 422 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»). Βλέπε εδώ.
15Β. Μ. Γ. Βαρβούνης - Θ. Β. Κούγκουλος (επιμ.), Ελληνισμός και Βαλκάνια - αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019). Πρακτικά 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών, Κομοτηνή 22-24 Νοεμβρίου 2019, τόμος Γ2΄, Κομοτηνή 2022, σσ. 402 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»). Βλέπε εδώ.
16. Βασίλης Δαλκαβούκης, Η ουτοπία του κηπουρού. Μία αυτοεθνογραφική προσέγγιση της κρίσης μέσα από την άτυπη οικονομία, Κομοτηνή 2022, σσ. 220 (e-book). Βλέπε εδώ.
17. Μ. Γ. Βαρβούνης - Αλ. Καπανιάρης (επιμ.), Ο Ρήγας και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στη Θεσσαλία, Βόλος 2022, σσ. 400 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Ιδιόμελον»). 
18. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη (επιμ.), Σχεδιάζοντας μια επετειακή έκθεση. Προκλήσεις και Πραγματικότητα. Με αφορμή την έκθεση "1922-2022": Κύματα Προσφυγιάς, Κράματα Μνήμης", Κομοτηνή 2023, σσ. 158 (e-book). Βλέπε εδώ.
19. Νάγια Δαλακούρα, Λαογραφικά μουσεία και μουσειακή μάθηση ενηλίκων / Δράσεις μνήμης, ταυτοτήτων, τοπικής ιστορίας και δημιουργικής γραφής στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Κομοτηνής, Κομοτηνή 2023, σσ. 170 (e-book).
20. Αλ. Καπανιάρης – Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ψηφιακά Μέσα και Πολιτισμός: από το Αρχείο στην Ψηφιακή Αφήγηση, Θεσσαλονίκη 2024, σσ. 500 (σε συνεργασία με τις εκδόσεις Επίκεντρο).

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.