Μαθήματα Πρακτικής Άσκησης Στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, Εαρινό εξάμηνο

 
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες
Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου θα διδαχθούν δύο μαθήματα, που ανήκουν στην κατηγορία Γ. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση με διδάσκουσα την κ. Κωνσταντίνα Τορτομάνη:
· Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ  και
· ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
1. Τα παραπάνω μαθήματα μπορούν να τα δηλώσουν μόνο φοιτητές/τριες 8ου εξαμήνου και επί πτυχίω.
2. Έχουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις σε ποσοστό όχι μικρότερο του 70% του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι/ες δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση, χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα εξέτασης.
3. Τα δύο μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται με προόδους, παρουσιάσεις και εργασίες και όχι με γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εξεταστικής.
4. Προϋπόθεση για να δηλώσετε τη «Διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών» είναι να έχετε περάσει τη «Διδακτική της Ιστορίας».
5. Όσοι/ες έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα του κ. Στρατηγόπουλου «Ελληνικά κείμενα της βυζαντινής και οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση», δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα παραπάνω μαθήματα.

Κατηγορία: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.