Παρουσίαση για το Erasmus, 17. 2. 23., 14. 00, Αίθ. Δ'

Η παρουσίαση θα γίνει δια ζώσης στην Αίθ. Δ' αλλά για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν το link θα είναι: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ap7XOWMfkg82a_kHX4NwL5iQXubZqYsCn8nEcrM1G2401%40thread.tacv2/1676469253644?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ca53a507-a7e0-40f8-9ca0-f87add2bb488%22%7d
A. Farrington

Κατηγορία: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.