Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Χρύση (εξετάσεις Ιουνίου-Ιουλίου 2020)

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που σκοπεύουν να εξεταστούν στα μαθήματα:
- «Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία»
- «Σταυροφορίες και Σταυροφορικά Κράτη»
- «Μετασχηματισμοί της Μεσαιωνικής Ευρώπης» (επί πτυχίω μόνο)
- «Φραγκικές Ηγεμονίες στον Ελλαδικό Χώρο» (επί πτυχίω μόνο)
να δουν τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του κάθε μαθήματος στο e-class.

Ο διδάσκων,
Ν. Χρύσης

Κατηγορία: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.