Υλικός πολιτισμός και λαϊκή τέχνη

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριώνμε τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της λαογραφίας στον τρόπο έρευνας και μελέτης των αντικειμένων της λαϊκής τέχνης. Παρουσιάζονταιοι επιμέρους μορφές της λαϊκής τέχνης και η απόκτηση της τοπικής ιδιοπροσωπίας τους μέσα από τη δημιουργική ενσωμάτωση πολιτισμικών δανείων, με βάση το περιεχόμενο, τις τεχνικές παραγωγής, τη θεματολογία και τη μορφολογία των προϊόντων τους. Με βάση τις νεότερες θεωρίες του υλικού πολιτισμού εξετάζονται ο βιογραφικός λόγος των αντικειμένων της λαϊκής τέχνης, το κοινωνικό περιεχόμενό τους, ο λειτουργικός και συμβολικός χαρακτήρας τους, η κατανάλωσή τους στα περιβάλλοντα που γεννήθηκαν και έξω από αυτά, αλλά και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους με σημείο αναφοράς τα ίδια τα αντικείμενα. Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται στην παραδοσιακή τεχνολογία, στα εργαστήρια, τις οικονομικές σχέσεις τους, την κοινωνική θέση των μαστόρων, τα δίκτυα διαθέσεως των προϊόντων και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του λαϊκού γούστου. Τέλος, εξετάζονται η διακοσμητική και η συμβολική πλευρά των διαφόρων εικονιστικών μοτίβων και παραστάσεων, σε σύγκριση προς ανάλογα παραδείγματα άλλων λαών, καθώς και η διαχείρισή τους στη σύγχρονη εποχή, μέσα από τις διαδικασίες της ανάπλασης, της αναβίωσης και του φολκλορισμού.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Λαογραφία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Διδάσκων: 
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΗΥΕ2
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Μετονομασία του μαθήματος "Λαϊκή Τέχνη"
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.