Βιοαρχαιολογία και Ιατροδικαστική ανθρωπολογία

Το μάθημα έχει ως στόχο να εξοικειώσει τον φοιτητή με τις μεθόδους και τα πρωτόκολλα εργασίας που χρησιμοποιούνται από τους φυσικούς ανθρωπολόγους. Παρουσιάζονται μέθοδοι προσδιορισμού φύλου, ηλικίας και αναστήματος, υπολογισμός ελάχιστου αριθμού ατόμων από σκελετικά κατάλοιπα, καταγραφή και μελέτη παθολογιών, ανασύσταση της διατροφής το θεωρητικό υπόβαθρο που αναπτύχθηκαν καθώς και μια κριτική αξιολόγηση αυτών. Γίνεται αναφορά σε κλασσικές και σύγχρονες ανθρωπομετρικές μεθόδους (και παρουσιάζονται παραδείγματα εργασίας από πληθυσμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού. Το μάθημα περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση σε σκελετικό υλικό αρχαιολογικής προέλευσης στο εργαστήριο σε κάθε μάθημα και παρουσίαση εργαστηριακών πρωτόκολλων. 

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1210
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.