Βενετοί και Οθωμανοί Τούρκοι στην ανατολική Μεσόγειο (15ος -18ος αι.)

Στο μάθημα παρουσιάζεται η ταυτόχρονη παρουσία δύο λαών και δύο διαφορετικών κόσμων στον παραδοσιακά ελληνικό χώρο το χρονικό διάστημα 15ο-18ο αι., ουσιαστικά μετά την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας και έως την κατάλυση της βενετικής θαλασσοκρατορίας. Παρουσιάζονται και περιγράφονται οι συγκρούσεις και οι διεκδικήσεις τους για τον ελληνικό χώρο αλλά και η γνωριμία και η προσέγγισή τους  ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκατέρωθεν  πρόσληψη της εικόνας του Άλλου. Το μάθημα είναι σεμιναριακό επιλεγόμενο και μπορούν να το παρακολουθήσουν έως 20 φοιτητές. Για την αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνονται υπόψιν η ενεργός συμμετοχή σε όλες τις θεματικές ενότητες, η σύνθεση μιας επιστημονικής εργασίας έως 3.000 λέξεις και η προφορική υποστήριξη του δοκιμίου. Για την εγγραφή τού φοιτητή στο μάθημα είναι απαραίτητη η απόφασή του να συμμετέχει αδιάλειπτα και ενεργητικά στο σεμινάριο.

Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1502
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Δεν θα θα διδαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο.
Διδασκαλία και στα αγγλικά: 
Ναι
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.