Σχολική παιδαγωγική

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα σύγχρονα ζητήματα της Παιδαγωγικής του Σχολείου, μέσω της εξέτασης, συζήτησης και του προβληματισμού της σχετικής βιβλιογραφίας και των ερευνών που υπάρχουν στο εν λόγω πεδίο. Θα επιχειρηθεί, ειδικότερα, η αποτελεσματική σύνδεση των παιδαγωγικών θεωριών με την εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη το κοινωνικό-πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θα παρουσιαστούν, ακόμη, βασικά ζητήματα αγωγής και εκπαίδευσης, τα οποία θα συνδεθούν με τον θεσμό και τις λειτουργίες του σχολείου. Θα συζητηθούν, παράλληλα, ζητήματα αναφορικά με τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου. Στην κατεύθυνση αυτή, θα συμβάλουν και συναφείς, με το αντικείμενο του μαθήματος, δραστηριότητες (workshops), όπως, επίσης, και η επίδειξη σχετικού ψηφιακού/πολυμεσικού υλικού. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έρθουν σε επαφή με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα ασκηθούν στη δημιουργία σχεδίων μαθήματος, διδακτικών σεναρίων και φύλλων εργασίας, βάσει σύγχρονων διερευνητικών και καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας και εκπαιδευτικών λογισμικών, με στόχο την ενίσχυση του μελλοντικού επαγγελματικού τους ρόλου. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών σε σχολεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που περιλαμβάνει α) την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη δομή, οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας β) την παρακολούθηση διδασκαλιών και γ) την προετοιμασία, πραγματοποίηση και αξιολόγηση διδασκαλίας.

Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΣΤΗ57
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ-Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου.
Διδασκαλία και στα αγγλικά: 
Όχι
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.