Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για την κατασκευή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων που θα αναδεικνύουν την ποικιλία διδακτικών μέσων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι νέες  τεχνολογίες στην εκπαίδευση και θα αξιοποιούν τους Η/Υ ως γνωστικά εργαλεία. Σκοπός είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να επιλέξουν διδακτικές στρατηγικές οι οποίες θα διευκολύνουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. και θα συμβαδίζουν με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες.
Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι φάσεις ανάπτυξης ενός διδακτικού σεναρίου και ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν και να αναρτηθούν ψηφιακά διδακτικά σενάρια. Παρουσιάζονται ψηφιακά εργαλεία στα οποία καλούνται οι φοιτητές να αναπτύξουν διδακτικές δραστηριότητες και διαδικτυακοί τόποι με υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Δίνονται παραδείγματα ψηφιακών διδακτικών σεναρίων και στη συνέχεια καλούνται οι φοιτητές να συγγράψουν τα δικά τους ολοκληρωμένα διδακτικά σενάρια.
Οι δεξιότητες που επιδιώκεται να αναπτύξουν οι φοιτητές είναι:

  • η επιτυχής αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών στη διδακτική πράξη,
  • η ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στη διδακτική χρήση των Τ.Π.Ε.
  • ο συνδυασμός σύγχρονων διδακτικών στρατηγικών και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε.
Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1801
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.