Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (από τις αρχές μέχρι το Διαφωτισμό)

Εξετάζονται θεωρητικά προβλήματα της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπως οι διαφορετικές απόψεις για την αρχή της, οι περίοδοι, η γλώσσα, καθὼς και η διάκριση μεταξύ λογοτεχνίας και γραμματείας. Διδάσκονται βασικά στοιχεία της νεοελληνικής μετρικής και των νεοελληνικών διαλέκτων. Στη συνέχεια εξετάζονται συγγραφείς και αντιπροσωπευτικά κείμενα, κυρίως ιστοριογραφικά, από τον 10ο αι. μέχρι και την εποχή του Διαφωτισμού (Χρονικό του Μορέως, Χρονικό των Τόκκων, κυπριακά χρονικά, Χρονικό του ψευδο-Δωροθέου, Χρονικό των Σερρών, Χρονικό των Τούρκων Σουλτάνων). Εξετάζεται η χειρόγραφη παράδοση των παραπάνω έργων και οι εκδόσεις που έχουν γίνει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξάσκηση των φοιτητών στο γλωσσικό και ιστορικό σχολιασμό αποσπασμάτων από τα παραπάνω κείμενα και στην ένταξή τους σε συγκεκριμένο είδος, όπου αυτό είναι δυνατό. Εξετάζονται, επίσης, οι επιδράσεις που δέχονται οι συγγραφείς από τους προγενέστερους βυζαντινούς ομοτέχνους τους ή από τους σύγχρονούς τους Ευρωπαίους.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΥΕΙ10
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Ο διδάσκων κατά το χειμερινό εξάμηνο θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.
Διδασκαλία και στα αγγλικά: 
Όχι
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.