Πολιτική Ανθρωπολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει την έννοια του «πολιτικού» στην ανθρωπολογία και ταυτόχρονα να προσδώσει στον όρο μια ιστορική διάσταση. Το βασικό ζήτημα για το οποίο γίνεται λόγος είναι οι ποικίλες αναπαραστάσεις του «άλλου» και οι σχέσεις ή δυνάμεις που δημιουργούνται από πλέγματα οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών ή άλλων αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων. Η πολιτική οργάνωση, το ζήτημα των σχέσεων δύναμης / εξουσίας, καθώς επίσης κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί συσχετισμοί δυνάμεων θα μελετηθούν μέσα από συγκεκριμένες εθνογραφικές εμπειρίες σε συνάρτηση με το πολιτικο-κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής κατά την οποία καταγράφηκαν. Στη συνέχεια θα συζητηθούν τόσο οι μεταμοντέρνες προσεγγίσεις όσο και η φεμινιστική ανθρωπολογία και γενικότερα η ανθρωπολογία του φύλου σε μια προσπάθεια να κατανοηθούν οι άνισες σχέσεις που προκύπτουν στη διάρκεια της ανθρωπολογικής έρευνας και της καταγραφής. Τέλος θα αναλυθούν οι παράμετροι της έννοιας «παγκοσμιοποίηση» και θα διερευνηθούν οι τάσεις αλλά και οι προοπτικές της σύγχρονης πολιτικής ανθρωπολογίας αλλά και της πολιτικοποιημένης γνώσης.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΣΤΥΕ2
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διδασκαλία και στα αγγλικά: 
Όχι
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.