Παλαιογενετική: εφαρμογές στην Ανθρωπολογία

Το μάθημα αποτελεί μία συλλογή επίκαιρων γνώσεων και πρακτικών που αφορούν τις εφαρμογές του αρχαίου DNA (aDNA) στη σύγχρονη φυσική ανθρωπολογία και την αρχαιολογία. Η αδήριτη ανάγκη διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη μελέτη συγχρόνων και παρελθόντων πληθυσμών καθιστά κρίσιμη την ύπαρξη σχετικών εξειδικευμένων γνώσεων των βιοαρχαιολόγων στο εν λόγω ερευνητικό πεδίο. Το μάθημα συνεισφέρει στην εξοικείωση των νέων επιστημόνων με τις σύγχρονες τάσεις της διεπιστημονικής ανθρωπολογικής έρευνας και την ενημέρωσή τους για τα διεθνή τεκταινόμενα στο χώρο της ανάλυσης του αρχαίου DNA. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην πρωτοποριακή μελέτη του αρχαίου DNA στη διερεύνηση της γενετικής δομής αρχαίων πληθυσμών με την εφαρμογή μεθόδων της μοριακής ανθρωπολογίας και γενετικής. Αναλύεται ο όρος του αρχαίου DNA που αναφέρεται στην απομόνωση μικρής, συνήθως, ποσότητας γενετικού υλικού από νεκρούς οργανισμούς ανθρώπων, ζώων και φυτών. Δίνεται έμφαση στις απαντήσεις που έχει προσφέρει στα άμεσου ανθρωπολογικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ερωτήματα όπως τη δομή των αρχαίων κοινωνιών, τις μεταναστεύσεις, την εξάπλωση ή εξαφάνιση ανθρώπινων και ζωικών πληθυσμών (παραδείγματα από την παλαιοανθρωπολογία Νεάντερταλ και σύγχρονοι άνθρωποι, προϊστορικές μεταβάσεις Μεσολιθική-Νεολιθική μετάβαση, μετάβαση στην Εποχή Χαλκού). Γίνεται σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα του υλικού πολιτισμού και στα αποτελέσματα της γενετικής. Εξηγούνται οι τρόποι με τους οποίους το αρχαίο DNA μας έδωσε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τη σχέση συγγένειας των πληθυσμών που προσδιορίζεται μόνο μέσω του υλικού πολιτισμού και να μελετήσουμε βαθύτερα τη βιολογική ιστορία των προϊστορικών πληθυσμών. Δίνεται έμφαση στην εξέλιξη των ασθενειών και πανδημιών π.χ. πανούκλα βάσει της μελέτης μικροβιακών γονιδιωμάτων και συγκρίνονται τα δεδομένα με ιστορικά στοιχεία από τις πηγές. Γίνεται παρουσίαση ενδεικτικών μεθόδων στο Εργαστήριο. Εξοικείωση με το επιστημονικό πεδίο της παλαιογενετικής/αρχαιογενετικής μεθοδολογία- υλικό μελέτης- εφαρμογές. Ανάδειξη των πολλαπλών εφαρμογών της μεθόδου στη σύγχρονη ιατρική, ιατροδικαστική και γενικά στις βιοεπιστήμες αλλά και στις ανθρωπιστικές επιστήμες (αρχαιολογία και ιστορία, ιστορία της ιατρικής, δημογραφία).Εξοικείωση με τους όρους της πληθυσμιακής γενετικής, της βιοπληροφορικής και της νέας γενιάς αλληλούχησης σε υλικά αρχαιολογικής προέλευσης.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1207
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Κάτοχος διδακτορικού, μέσω της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Δ.Π.Θ.»
Διδασκαλία και στα αγγλικά: 
Όχι
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.