Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων

Σκοπός: Η κοινωνική ψυχολογία συνιστά τον βασικότερο, ίσως, κλάδο της ψυχολογικής επιστήμης. Η διδασκαλία του σε ένα μόνον εξάμηνο δεν είναι εφικτή και για τον λόγο αυτό σε όλα τα πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, όπου διδάσκεται το συγκεκριμένο αντικείμενο, η διδασκαλία του πραγματοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα τουλάχιστον. Το μάθημα καλύπτει το 1/2 της βασικής ύλης του γνωστικού αντικειμένου της κοινωνικής ψυχολογίας. Σε αυτό το μάθημα αναμένεται να καλυφθούν οι θεματικές που αφορούν στην εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε διαπροσωπικό και διομαδικό επίπεδο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν την προσοχή τους στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο επίπεδο της ομαδικής υπαγωγής των ατόμων και να αντιληφθούν τον καθοριστικό ρόλο των διομαδικών σχέσεων στον προσδιορισμό του εαυτού στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Επιμέρους στόχοι: Σφαιρική θεώρηση του αντικειμένου της κοινωνικής ψυχολογίας. Κατανόηση του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν στη ζωή μας οι διαπροσωπικές και διομαδικές σχέσεις. Προσέγγιση κοινωνικών φαινομένων υπό το πρίσμα της ιδιότητας μέλους κοινωνικών ομάδων. Ικανότητα διάκρισης και επιλογής κατάλληλης ερμηνείας του πολύπτυχου της κοινωνικής πραγματικότητας. Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν γραπτή εργασία κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα

Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1202
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Προαπαιτούμενο, σε προηγούμενη δήλωση να έχει δηλωθεί το μάθημα "Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία"
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.