Κοινωνική προσέγγιση της γλώσσας και δίγλωσση εκπαίδευση

Στο πλαίσιο του μαθήματος η γλώσσα προσεγγίζεται σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται, αναπτύσσεται και αλλάζει. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάλυση της γλώσσας ως κοινωνικής πρακτικής η οποία καθορίζεται από την ηλικιακή, γεωγραφική, εθνοτική κατανομή τόσο σε μονογλωσσικές όσο και σε πολυγλωσσικές κοινότητες. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο, περιλαμβάνει την εισαγωγή σε βασικές έννοιες της κοινωνιογλωσσολογίας, όπως: κοινωνική διγλωσσία, ατομική διγλωσσία, κυρίαρχη γλώσσα, γλωσσική σύγκρουση, γλωσσική μετατόπιση, γλωσσική αλληλεπίδραση, γλωσσικές στρατηγικές, γλωσσική απώλεια, γλωσσικός προγραμματισμός, στάσεις απέναντι στις μειονοτικές γλώσσες, διαπολιτισμική εκπαίδευση. Το δεύτερο, αφορά στη διαχείριση της πολυγλωσσίας στο σχολικό χώρο και εξετάζει ζητήματα «δίγλωσσης εκπαίδευσης». Με τον όρο «δίγλωσση εκπαίδευση» εννοείται τόσο η εκπαίδευση που χρησιμοποιεί και προάγει δύο γλώσσες όσο και σε εκείνη που απευθύνεται σε παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων. Μέσα από την παράθεση και ανάλυση περιπτώσεων (όπως αυτή της Θράκης –μειονοτικές γλώσσες, μειονοτική εκπαίδευση) θα αναδυθεί η σπουδαιότητα των κοινωνικοπολιτικών παραγόντων και των εκπαιδευτικών πολιτικών στη διαχείριση της πολυγλωσσίας εντός του σχολικού χώρου.

Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1302
Ιστοσελίδα (eclass): 
https://eclass.duth.gr/courses/KOM03194/
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Η διδάσκουσα κατά το εαρινό εξάμηνο θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.