Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.)

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται η έννοια της διασποράς και η σημασία της για την κατανόηση βασικών ζητημάτων της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας. Αναλύονται ζητήματα όπως η ίδρυση, η οργάνωση και η εξέλιξη των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού με απώτερη επιδίωξη τη συνθετική θεώρηση του ευρύτερου φαινομένου της ελληνικής διασποράς. Στόχος του μαθήματος είναι να θέσει στους φοιτητές ερωτήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ πατρίδας/ εθνικού κέντρου και διασποράς και η συγκριτική προσέγγιση των φαινομένων της μετανάστευσης, της εξορίας και της παλιννόστησης.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Διδάσκων: 
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΠΕΖ46
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.