Ισλαμική Ιστοριογραφία

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην επιστημονική προσέγγιση της ισλαμικής ιστοριογραφίας, του μέρους εκείνου δηλαδή της αραβοϊσλαμικής γραμματείας που έχει ως αντικείμενο την ιστορική αφήγηση. Ειδικά θα μελετηθούν και θα αναλυθούν συγγραφείς και έργα που σχετίζονται με την ισλαμική – αλλά όχι μόνο – ιστορία, με ιστοριογραφικά κείμενα γραμμένα στην Αραβική από τις αρχές του 8ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Επίσης θα μελετηθούν και αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ισλαμικής ιστοριογραφίας, καθώς και το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και γλωσσικό πλαίσιο όπου αυτά εντάσσονται.
 
Το μάθημα:

 • Προσφέρει τις βασικές γνώσεις για την ισλαμική ιστοριογραφία και για την ιστορική παράδοση των Αράβων και δη των αραβόφωνων περιοχών της Εγγύς Ανατολής.
 • Προσφέρει ειδικές γνώσεις και πληροφορίες για έργα και συγγραφείς της μεσαιωνικής και νεότερης αραβοϊσλαμικής γραμματείας.
 • Παράλληλα μελετά και αναλύει τις σχέσεις και την αλληλοεπίδραση των έργων και των συγγραφών αυτών με την κοινωνία στην οποία ζούσαν.
 • Αναδεικνύει και αναλύει το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρούσαν.
 • Δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για τους τρόπους αντίληψης, ερμηνείας και αφήγησης των ιστορικών γεγονότων και εξελίξεων από τους ανθρώπους εκείνης της εποχής σε εκείνες τις περιοχές.
 • Εισάγει και προσφέρει τη δυνατότητα για ανάγνωση γνωστών γεγονότων (π.χ. των Σταυροφοριών, ή της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης) κατά την αντίληψη του «άλλου».

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τους σημαντικότερους συγγραφείς και τα κυριότερα έργα της ισλαμικής ιστοριογραφίας.
 • Να γνωρίζουν τους τόπους, τους χρόνους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε η ισλαμική ιστοριογραφία, καθώς και πως αυτή σχετίζεται και αλληλοεπιδρά με το ανθρωπολογικό, κοινωνικό και πολιτειακό υπόβαθρο των περιοχών του λεγόμενου ισλαμικού κόσμου.
 • Να εκτιμήσουν σωστά την ιστορική και την πολιτισμική αξία αυτού του κλάδου της αραβοϊσλαμικής γραμματείας.
 • Να κατανοήσουν σωστά τη διαδικασία της μετάβασης από την προφορική παράδοση στη γραπτή καταγραφή ενός, ερμηνευμένου ως κοινού, παρελθόντος.
 • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν μεθόδους και πρακτικές της γραπτής ιστορικής αφήγησης στις χώρες του Ισλάμ.
 • Να είσαι σε θέση να σχετίζουν τα έργα της ισλαμικής ιστοριογραφίας με την εκάστοτε επικρατούσα πολιτική εξουσία στην περιοχή όπου αυτά γράφηκαν.
Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Διδάσκων: 
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
ΥΚΙ2102
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.