Η βιολογία και η δημογραφία των ανθρωπολογικών πληθυσμών

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη Βιολογία του Ανθρώπου καθώς και τη Δημογραφία μιας σειράς ανθρωπολογικών πληθυσμών, όπως οι Ache, !Kung, Rendille, Hutterites κ.λπ. και η μελέτη των δυνάμεων που διαμορφώνουν τη δυναμική τους πορεία στο χώρο και το χρόνο.
Ενδεικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας
1. Πληθυσμιακή δομή και μέγεθος πληθυσμού. Το παράδειγμα των Ache και των Dobe !Kung
2. Θνησιμότητα και προσδοκώμενη ζωή στους Ache, !Kung, Bari, Agta κλπ.
3. Γονιμότητα: Ache, !Kung, Rendille, Agta καθώς και σε πληθυσμούς φυσικής γονιμότητας όπως οι Hutterites, Amish κλπ.
4. Η εξέλιξη του κύκλου ζωής των ανθρώπων (Human life cycle).
5. Προσεγγιστικοί παράγοντες των δημογραφικών φαινομένων. Η δυναμική της αναπαραγωγής στον άνθρωπο.
6. Αναπαραγωγική επιτυχία (reproductive success). Οι πολεμικοί αρχηγοί των Cheyenne. Mukogodo, Kipsigis
7. Γαμηλιότητα-πολυγυνία. Dobe !Kung, Datoga κλπ.
8. Συγγένεια και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Ache, Yanomamo, Gambia, Μέση και Άπω Ανατολή.
9. Μακροβιότητα και Αναπαραγωγική γήρανση
10. Δημογραφία και μικροεξέλιξη. Dobe !Kung, Pingelap, Tristan da Cunha, Fiji.
11. Μετανάστευση. Η περίπτωση των Αφρικανών της Αμερικανικής Ηπείρου.
Εφόσον οι φοιτητές είναι λιγότεροι από 20, μεταξύ των διαλέξεων, θα καλούνται να παρουσιάσουν ένα επιστημονικό άρθρο σχετικό με το αντικείμενο της προηγούμενης διάλεξης.
Αξιολόγηση
Παρουσίαση άρθρου, ως το 30% της τελικής βαθμολογίας
Εξέταση μαθήματος, ως το 70% της τελικής βαθμολογίας
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Hill, Kim, and A. Magdalena Hurtado, 1996, Ache Life History: The Ecology and Demography of a Foraging People. Aldine de Gruyter: New York
Howell, Nancy, 2000, Demography of the Dobe !Kung, Second Edition. Aldine de Gruyter: New York

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Δημογραφία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΥΕΕ13
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.