Η Αίγυπτος την εποχή του Μουχάμμαντ Άλι και των διαδόχων του (1805-1882)

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην επιστημονική προσέγγιση της ιστορίαςτου κράτους που ο Μουχάμμαωτ  Άλι δημιούργησε στην Αίγυπτο μετά την έλευσή του σε αυτή την χώρα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις του Μουχάμμαντ  Άλι στην προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου, κεντρικού κράτους και πως αυτές επηρέασαν την αιγυπτιακή κοινωνία και εν γένει την ισλαμική Εγγύς Ανατολή.
 
Το μάθημα:
·         Προσφέρει τις βασικές γνώσεις των ιστορικών εξελίξεων της Αιγύπτου και της Συρίας τον 19ο αιώνα καθώς και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.
·         Προσφέρει μια χρονολογική επισκόπηση της ιστορίας της Αιγύπτου και άλλων πολιτικών και κρατικών οντοτήτων της εποχής εκείνης.
·         Προσφέρει ειδικές γνώσεις και πληροφορίες για τις αλλαγές που ο Μωάμεθ Άλι εισήγαγε στη δομή του αιγυπτιακού στρατού και πως αυτές επηρέασαν τις κοινωνίες της Αιγύπτου και της Συρίας στο σύνολό τους.
·         Παράλληλα μελετά και αναλύει τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι μεταρρυθμίσεις του Μουχάμμαντ Άλι στις κοινωνίες αυτές.
·         Αναδεικνύει και αναλύει το διεθνές πλαίσιο της εποχής και τον ρόλο των ξένων δυνάμεων (ευρωπαϊκών και μη) στα της Αιγύπτου και της Συρίας (Ανατολικόν Ζήτημα και άλλα)
·         Δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για την ιστορία αυτού του ισλαμικού κράτους και αυτής της ισλαμικής κοινωνίας ιδίως για εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ξεχωριστή περίπτωση στην ισλαμική ιστορία, κυρίως σε αντίθεση με το Οθωμανικό Κράτος και με τις οθωμανικές δομές εξουσίας.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Διδάσκων: 
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΥΕΙ13
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Αντικαταστάθηκε από το μάθημα «Ισλαμική Ιστοριογραφία». Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο καταργημένο μάθημα, θα μπορέσουν να εξεταστούν σε αυτό για ακόμα τρεις (3) εξεταστικές περιόδους (Φεβρουάριος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος 2022).
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.