Από το γένος στην κοινωνία των πολιτών: η ταυτότητα των Ελλήνων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την προοδευτική εξέλιξη του κοινωνίας των Ελλήνων πολιτών και της ταυτότητας του Έλληνα στους δύο αιώνες από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Συγκεκριμένα το μάθημα συνδυάζει μια συγκριτική προσέγγιση της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, ιδεολογικής και πολιτιστικής ελληνικής ιστορίας με τις θεωρίες περί έθνους, εθνικής ταυτότητας και συγκρότησης κράτους.  Βασίζεται στα μεθοδολογικά εργαλεία της ιστορικής επιστήμης και αναδεικνύει τη χρησιμότητα της επικοινωνίας της με τις θεωρίες άλλων επιστημών της κοινωνίας και του ανθρώπου, όπως η πολιτική επιστήμη. Επίσης διερευνά νόμους και διεθνείς συνθήκες τονίζοντας α) την αναγκαιότητα της διεπιστημονικής μελέτης και β) την παγκόσμια συγκριτική προσέγγιση που απαιτεί η εξέταση της εθνικής ταυτότητας και της ιδιότητας του πολίτη. Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαδικασία της συγκρότησης της κοινωνίας των Ελλήνων πολιτών, της σχέσης της με το έθνος και τις μετεξελίξεις αυτής της σχέσης υπό τις επενέργειες του αλυτρωτισμού, των μεταναστεύσεων από και προς την Ελλάδα και των κατά καιρούς προσφυγικών μετακινήσεων.   

Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Διδάσκων: 
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ2002
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διδασκαλία και στα αγγλικά: 
Ναι
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.