Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας

Η Γαλλική και η βιομηχανική επανάσταση υπήρξαν βασικοί διαμορφωτές των κοινωνιών της σύγχρονης Ευρώπης. Το μάθημα εξετάζει τις ιδεολογικές ζυμώσεις και τις εξεγέρσεις των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα, που προκύπτουν από τις δύο επαναστάσεις, την εξέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης και την εκτεταμένη αστικοποίηση, τον εθνικισμό και τη διαμόρφωση των εθνικών κρατών, τον φιλελευθερισμό και την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών συστημάτων, τον συνδικαλισμό και την οικονομική ανταγωνιστικότητα, την εκτεταμένη αποικιακή εξάπλωση και τον μιλιταρισμό. Οι ενότητες αυτές έχουν σκοπό να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τη δομή των Ευρωπαϊκών κοινωνιών καθώς και την ενδυνάμωση και ηγεμονία των Ευρωπαίων στον σύγχρονο κόσμο. Στόχοι: α) η κατανόηση των εσωτερικών συγκρούσεων των Ευρωπαϊκών κοινωνιών καθώς και την εδραίωση της οικονομικής και πολιτιστικής κυριαρχίας της Ευρώπης, β) εξοικείωση με διαφορετικές ιστοριογραφικές παραδόσεις Μέθοδος διδασκαλίας: Διαλέξεις, οπτικό υλικό και κείμενα Αξιολόγηση: προαιρετικές παρουσιάσεις και εργασίες, τελική γραπτή εξέταση.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Διδάσκων: 
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΖΥΙ4
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
Διδασκαλία και στα αγγλικά: 
Όχι
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.