Έντεχνος λαϊκός λόγος

1.  Λαογραφία και παραμύθι. Βασικοί ερευνητές του παραμυθιού.        2.  Τα χαρακτηριστικά των παραμυθιών. Υφολογικά στοιχεία. Δομικά στοιχεία.        3.  Οι πρώτες εκδόσεις παραμυθιών στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.        4.  Στο τέταρτο μάθημα έμφαση θα δοθεί στη σχέση των μύθων με το παραμύθι (μύθοι ζώων, μύθοι ανθρώπων, μύθοι ζώων και ανθρώπων).        5.  Θεωρίες για την προέλευση των παραμυθιών. Μέθοδοι ανάλυσης παραμυθιών. Θεωρίες σχετικές με την καταγωγή, την ταξινόμηση των παραμυθιών (κατά κατηγορίες, κατά ζεύγη, κατά υποθέσεις) και τις μεθόδους ανάλυσής τους.        6.  Θεωρίες για την προέλευση των παραμυθιών -συνέχεια του προηγούμενου μαθήματος (ιστορικο-γεωγραφική μέθοδος, εθνογραφική μέθοδος, δομική ανάλυση).        7.   Από το παραδοσιακό παραμύθι στη λογοτεχνική αστικοποίηση του παραμυθιού.        8.   Η μελέτη των ελληνικών παραμυθιών και ειδικότερα η περίπτωση του Richard Dawkins. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών παραμυθιών: Υφολογικά στοιχεία. Δομικά στοιχεία.        9.  Η έρευνα του Max Lüthi.        10.  Η παιδαγωγική διάσταση των παραμυθιών.        11.  Παραμύθι και κινηματογράφος.        12.  Παραμύθι και έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.        13.  Το παραμύθι στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Λαογραφία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Διδάσκων: 
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΥΚΕ1703
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Μετονομασία του μαθήματος "Έντεχνος πεζός λαϊκός λόγος"
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.