Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία

Εξετάζεται η διάκριση της βυζαντινής γραμματείας σε λόγια και δημώδη, θύραθεν και ιερή. Μελετώνται σε συνδυασμό κείμενα αντιπροσωπευτικά, όπως το προοίμιο της Αλεξιάδας και τα Πτωχοπροδρομικά ποιήματα, επιγράμματα του Χριστόφορου Μυτιληναίου και θύραθεν επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας για να γίνει αντιληπτή από τους φοιτητές η διαφορά. Εξετάζεται η εξέλιξη των διαφόρων ειδών από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εμφάνιση νέων, όπως η αγιολογία και η ρυθμοτονική ποίηση. Δίνεται έμφαση σε κείμενα φιλολογικού ενδιαφέροντος (Βιβλιοθήκη Φωτίου, Λεξικό Σούδας, Παρεκβολές του Ευσταθίου) και γίνεται προσπάθεια να γίνει κατανοητή η στάση των Βυζαντινών απέναντι στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Επίσης εξετάζονται και κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας που απεικονίζουν τη στάση αυτή (π.χ. Μ. Βασιλείου).

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Βυζαντινή Ιστορία
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1504
Ιστοσελίδα (eclass): 
https://eclass.duth.gr/courses/KOM03226/
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Ο διδάσκων κατά το χειμερινό εξάμηνο θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
Διδασκαλία και στα αγγλικά: 
Όχι
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.