Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα η Ευρώπη γνώρισε μια σειρά πνευματικών κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που οδήγησαν στην μετατροπή παλαιών θεσμών και εγκαθίδρυση νέων. Το μάθημα αυτό διερευνά τους παράγοντες που συνετέλεσαν στις αλλαγές αυτές και τους τρόπους με τους οποίους μετασχηματίστηκαν οι κοινωνικές και οικονομικές δομές στην Ευρώπη καθώς και τις κυρίαρχες ιδεολογίες και πεποιθήσεις. Το κίνημα της Μεταρρύθμισης, η εμπορική επανάσταση, η απολυταρχία και τα νέα πολιτεύματα του 17ου αιώνα, η ευρωπαϊκή επέκταση και κυριαρχία, οι νέες ιδέες και η Γαλλική επανάσταση είναι μερικά από τα θέματα που εξετάζονται ως κομβικά σημεία για την στροφή στον νεότερο κόσμο.
Στόχοι: α) η κατανόηση σε βάθος του μετασχηματισμού της Ευρώπης σε μία ήπειρο με καπιταλιστική οικονομία και ισχυρά κρατικά μορφώματα β) η εξοικείωση με διαφορετικές ιστοριογραφικές παραδόσεις
Μέθοδος διδασκαλίας: Διαλέξεις, οπτικό υλικό και κείμενα
Αξιολόγηση: προαιρετικές παρουσιάσεις και εργασίες, τελική γραπτή εξέταση.
Το μάθημα είναι προαπαιτούμενο για τα υπόλοιπα μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο της Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 
3ο
Διδάσκων: 
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΥ6
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.