Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία

Το μάθημα αυτό αποτελεί τη βασική εισαγωγή στην ιστορία της μεσαιωνικής Ευρώπης. Εξετάζεται η διαμόρφωση και η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, από την πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και την ίδρυση των γερμανικών («βαρβαρικών») βασιλείων ως την Αναγέννηση και το πέρασμα στους Πρώιμους Νέους Χρόνους. Ο στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα και τα σημεία τομής από τον 5ο ως τον 15ο αι., αλλά και να κατανοήσουν τα κύρια θεσμικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της μεσαιωνικής Ευρώπης και το πώς αυτά εξελίχθηκαν μέσα στον χρόνο. Ένα κεντρικό θέμα του μαθήματος είναι το πώς η σταδιακή μεταμόρφωση του σχετικά φτωχού δυτικού μέρους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έθεσε τις βάσεις για την Ευρώπη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.
Ανάμεσα στα υπό εξέταση θέματα: οι γερμανικές και οι αραβικές κατακτήσεις, η «Καρολίγγεια αναγέννηση», η φεουδαρχία, η ανάπτυξη της εκκλησιαστικής και της κοσμικής εξουσίας και η διαμάχη μεταξύ τους, οι σταυροφορίες, η ανάπτυξη των πόλεων και του εμπορίου, η σημασία των κάστρων και των καθεδρικών ναών, η κρίση του 14ου αιώνα, ο Εκατονταετής Πόλεμος, η Αναγέννηση και ο Ουμανισμός, κ.α.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 
2ο
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΓΥ1
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
θα διδαχθεί από εντεταλμένο διδάσκοντα
Διδασκαλία και στα αγγλικά: 
Όχι
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.