Εισαγωγή στη Λαογραφία

Σκοπός του μαθήματος είναι η μύηση των πρωτοετών φοιτητών στην Λαογραφία, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, τους σκοπούς, την ιστορία, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί και τη βασική βιβλιογραφία της. Γίνονται εκτενείς αναφορές στην ελληνική πορεία της Λαογραφίας, από την λαογραφική παρατήρηση και καταγραφή κατά την αρχαιότητα, τους βυζαντινούς, μεταβυζαντινούς και νεότερους χρόνους, αλλά και στην ευρωπαϊκή, αμερικανική και διεθνή ανάπτυξή της, προπολεμικά και μεταπολεμικά. Επίσης παρουσιάζονται κριτικά οι θεωρητικοί και μεθοδολογικοί προβληματισμοί και οι σύγχρονοι προσανατολισμοί της Λαογραφίας. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις μεθόδους που χρησιμοποιεί, ιδιαίτερα δε στην επιτόπια λαογραφική έρευνα, την οργάνωση, την εκτέλεση και την επιστημονική χρήση των αποτελεσμάτων της.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 
1ο
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΑΥ4
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.