Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

Σκοπός: Η κοινωνική ψυχολογία αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς κλάδους της ψυχολογικής επιστήμης. Αναγνωρίζει το άτομο ως ενεργό συμμέτοχο στη διαμόρφωση της κοινωνικής του πραγματικότητας μέσω της αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό του περιβάλλον και εστιάζει την επιστημονική της ματιά στο σημείο συνάρθρωσης του ατομικού με το κοινωνικό. Μελετά φαινόμενα και συμπεριφορές δυνάμενα να προσεγγιστούν και να εξηγηθούν σε 4 επίπεδα ανάλυσης (ενδοατομικό, διατομικό, διομαδικό, ιδεολογικό). Λόγω του εύρους του γνωστικού αντικειμένου και του όγκου των θεμάτων που διαπραγματεύεται είναι απαραίτητη η διδασκαλία του σε δύο εξάμηνα, ώστε να καταστεί ικανή μία όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόησή του. Το μάθημα Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στο αντικείμενο. Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές ορίζουσες της κοινωνικο-ψυχολογικής σκέψης, θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες, όρους και μεθόδους μελέτης της κοινωνικής ψυχολογίας και θα μελετήσουν ζητήματα που αφορούν στο άτομο και τις διατομικές σχέσεις. Έτσι, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διαφορετική οπτική της κοινωνικής ψυχολογίας στην εξήγηση της κοινωνικής πραγματικότητας του ατόμου στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης. Επιμέρους στόχοι: Κατανόηση του διαφορετικού –από τους άλλους κλάδους- πλαισίου στο οποίο η κοινωνική ψυχολογία μελετά τον άνθρωπο. Εξοικείωση με όρους, έννοιες και μεθόδους μελέτης των κοινωνικο-ψυχολογικών φαινομένων. Αντίληψη του είδους των θεμάτων που η κοινωνική ψυχολογία μελετά και του εύρους των εφαρμογών της. Μελέτη βασικών ζητημάτων δυνάμενων να ερμηνευθούν σε ενδοατομικό και διατομικό επίπεδο. Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν γραπτή εργασία κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Ζώνη: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1204
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Το μάθημα είναι προαπαιτούμενο για όλα τα υπόλοιπα μαθήματά του κ.Λαμπρίδη. (μόνο δήλωση)
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.