Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία και ως εκ τούτου θα ασχοληθεί αρχικά με τις έννοιες της «κοινωνίας» και του «πολιτισμού», το περιεχόμενό τους, αλλά και το βαθμό που η ενασχόληση με αυτές διαμόρφωσε διαφορετικές ανθρωπολογικές κατευθύνσεις. Μετά θα ακολουθήσει μια γνωριμία με τη διαδρομή της ανθρωπολογίας –τη διαδρομή της «παραδοσιακής» ανθρωπολογικής έρευνας και καταγραφής- δηλαδή με τις σχολές του λειτουργισμού, του δομο-λειτουργισμού και του δομισμού και τους βασικούς εκπροσώπους των σχολών αυτών. Στο μάθημα μέσα από εθνογραφικά παραδείγματα και αναφορά σε επιτόπιες έρευνας θα προβληματοποιηθούν τα βασικά αντικείμενα που αφορούν την κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία όπως η οργάνωση των τοπικών κοινωνιών, οι διαπολιτισμικές επαφές και ανταλλαγές, η αμοιβαιότητα, τα ταμπού και οι απαγορεύσεις, οι ιεραρχίες και οι ταξινομήσεις που συνιστούν τα πολυσύνθετα πολιτισμικά μορφώματα του κόσμου μας. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει αναφορά και στις παγκόσμιες αλλά και τις τοπικές ταυτότητες σε μια προσπάθεια να γίνει αντιληπτός ο ρόλος της ανθρωπολογίας στην κατανόηση της σύγχρονης πραγματικότητας.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 
1ο
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΑΥ5
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.