Ανθρωπολογία του Τουρισμού

Το μάθημα εστιάζει στην ανθρωπολογική προσέγγιση του τουρισμού κατά την οποία η έννοια του πολιτισμού αποτελεί το κεντρικό στοιχείο που συνδέει την ανθρωπολογία με τον τουρισμό. Από αυτή την οπτική, ο τουρισμός εκλαμβάνεται ως πεδίο διαπολιτισμικών συναντήσεων και κοινωνικής αλληλόδρασης αλλά και οικονομικών ανταλλαγών. Επιπλέον, οι αναθεωρημένες εννοιολογήσεις του πολιτισμού και της εθνογραφικής πρακτικής (σύνδεση τοπικών, εθνικών και διεθνών διαδικασιών) στην ανθρωπολογία, κάνουν το τουριστικό φαινόμενο προνομιακό πεδίο μελέτης το οποίο θεωρείται όλο και περισσότερο ως έκφανση μιας παγκόσμιας τάσης που χαρακτηρίζεται από την αύξηση της ανθρώπινης κινητικότητας και των πολιτισμικών επαφών. Οι βασικές κατευθύνσεις της διδασκαλίας περιλαμβάνουν θεματικές, όπως: ταξίδια, μετακινήσεις και σύγχρονες διαστάσεις του τουρισμού, τουριστικά κίνητρα και τυπολογίες τουριστών, συναντήσεις τουριστών και ντόπιων, ζητήματα «παράδοσης», «αυθεντικότητας» και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, τουριστικός λόγος και αναπαραστάσεις, επιπτώσεις του τουρισμού, αναζήτηση εναλλακτικών και αειφορικών προτύπων τουριστικής ανάπτυξης, έμφυλες σχέσεις και τουρισμός.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΥΕΕ14
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Η διδάσκουσα κατα το εαρινό εξάμηνο θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.