Ανθρωπογεωγραφία (θεματικές περιοχές)

Το μάθημα ξεκινά με τις «εθνικές σχολές» Γεωγραφίας, την συγκρότηση της γεωγραφίας ως επιστήμης, τις θεωρίες, «επαναστάσεις» και «στροφές» που την επηρέασαν. Πέρα από το θεωρητικό μέρος, εμβαθύνει ανά θεματική περιοχή και προσπαθεί να ερμηνεύσει διαδικασίες, συσχετισμούς και αλληλεπιδράσεις των φαινομένων στις διάφορες χωρικές κλίμακες. Τόσο η παγκόσμια προοπτική, όσο και η τοπική κλίμακα, είναι απαραίτητες για να κατανοήσει κάποιος τις δυναμικές των πληθυσμών, της οικονομικής μεγέθυνσης, των μετακινήσεων και των ροών, των πολιτισμικών διεργασιών και σχημάτων, την πολιτική οργάνωση του χώρου, τις αγροτικές και αστικές χρήσεις γης, την εκ-/απο-βιομηχάνιση και την οικονομική ανάπτυξη. Το 4ο, 7ο και 10ο μάθημα περιλαμβάνουν τεστ μιας ώρας, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής βαθμολογίας, ενώ η τελική γραπτή εξέταση αντιστοιχεί στο 70%.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Ανθρωπογεωγραφία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΣΤΗ1
Ιστοσελίδα (eclass): 
https://eclass.duth.gr/courses/KOM03185/
Ακαδημαϊκό έτος: 
Παρατηρήσεις: 
Δεν θα θα διδαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο.
Διδασκαλία και στα αγγλικά: 
Όχι
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.