2016-17

Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών

Το μάθημα αποτελεί γενική επισκόπηση της ιστορικής και πολιτισμικής εξέλιξης των Βαλκανικών Λαών, με έμφαση στην οθωμανική περίοδο μέχρι το 1878. Ειδικότερα εξετάζεται η θέση των Βαλκανικών Λαών στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η πνευματική τους ανάπτυξη, η ανάδυση των εθνικών κινημάτων και η πορεία προς την ίδρυση εθνικών κρατών.

Εισαγωγή στην Εξέλιξη και τη Φυσική Ανθρωπολογία

Εισαγωγή στη επιστημονική σκέψη, Υπόθεση, Θεωρία, Νόμος. Οι Φυσικές Επιστήμες στην Ανθρωπολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία. Η Δημιουργία του Σύμπαντος και η ειδογένεση των έμβιων όντων. Δαρβινισμός. Εξελικτικοί μηχανισμοί και γεγονότα μέχρι την εμφάνιση του Ανθρώπου στη Γη. Το μάθημα είναι προαπαιτούμενο για την επιλογή των υπόλοιπων μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής Ανθρωπολογίας.

Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού

Στο πρώτο μέρος (τρεις εβδομάδες) στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/ φοιτήτριες, πρώτον, τους επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με την «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού» από τη γένεση της ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας ως σήμερα και το έργο τους, δεύτερον, τα σημαντικότερα επιστημονικά ιδρύματα στα οποία θεραπεύεται το γνωστικό αντικείμενο, τρίτον, τα επιστημονικά περιοδικά και τα καθιερωμένα συνέδρια και συμπόσια που είναι αφιερωμένα στη μελέτη της «Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού» και, τέταρτον, τις κατηγορίες των άμεσων και έμμεσων πηγών που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες που θε

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.